اخبار

جلسه برنامه ریزی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی هرمزگان با رئیس تشکیل تعاونی ها معاونت تعاون اداره کار

هرمزگان

۱۴۰۱/۰۴/۲۲

خلاصه خبر

جلسه برنامه ریزی مدیر اجرایی طرح مشاغل خانگی هرمزگان با رئیس تشکیل تعاونی ها معاونت تعاون اداره کار در راستای بکارگیری پیشران های طرح ملی مشاغل خانگی به عنوان هیأت موسس شرکت تعاونی تامین


متن کامل خبر

جلسه برنامه ریزی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی هرمزگان با جناب آقای صالحی رئیس تشکیل تعاونی ها معاونت تعاون اداره کار در راستای بکارگیری پیشران های طرح ملی مشاغل خانگی به عنوان هیأت موسس شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگي در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ برگزار شد.

شایان ذکر است: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار با سراسر کشور در استان هرمزگان در حال اجراست.