اخبار

جلسه مشاوره حضوری سرکار خانم زنداستا متقاضی مستقل طرح ملی مشاغل خانگی در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان

هرمزگان

۱۴۰۱/۰۵/۰۳

خلاصه خبر

برگزاری جلسه مشاوره حضوری سرکار خانم زنداستا متقاضی مستقل طرح ملی مشاغل خانگی با حضور جناب آقای نظریان در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان


متن کامل خبر

دبیرخانه کارگروه اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان ازبرگزاری جلسه مشاوره حضوری سرکار خانم زنداستا متقاضی مستقل طرح مشاغل خانگی ، با حضور آقای نظریان در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی،در راستای اتصال به بازار در تاریخ  1401/5/2 خبرداد.

شایان ذکر است: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار با سراسر کشور در استان هرمزگان در حال اجراست.