اخبار

جلسه مشاوره حضوری پیشران حوزه حصیر بافی جناب آقای زارعی در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان برگزارشد

هرمزگان

۱۴۰۱/۰۵/۰۳

خلاصه خبر

برگزاری جلسه مشاوره حضوری پیشران حوزه حصیر بافی جناب آقای زارعی با حضور جناب آقای نظریان در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲


متن کامل خبر

دبیرخانه کارگروه اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان ازبرگزاری جلسه مشاوره حضوری پیشران حوزه حصیر بافی جناب آقای زارعی با حضور جناب آقای نظریان در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ خبر داد.

شایان ذکر است: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار با سراسر کشور در استان هرمزگان در حال اجراست.