اخبار

برگزاری مشاوره حضوری متقاضی مستقل حوزه رودزی سنتی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با حضور جناب آقای نظریان در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی

هرمزگان

۱۴۰۱/۰۵/۰۵

خلاصه خبر

جلسه مشاوره حضوری متقاضی مستقل حوزه رودزی سنتی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با حضور جناب آقای نظریان در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان در تاریخ 1401/5/5 برگزار شد.


متن کامل خبر

دبیرخانه کارگروه اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان ازبرگزاری جلسه مشاوره حضوری  متقاضی مستقل حوزه رودزی سنتی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با حضور جناب آقای نظریان در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان در تاریخ 1401/5/5 خبرداد.

شایان ذکر است: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار با سراسر کشور در استان هرمزگان در حال اجراست.