اخبار

برگزاری جلسه مشاوره حضوری پیشران حوزه خیاطی سرکار خانم طالبی فرد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با حضور جناب آقای نظریان در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان

هرمزگان

۱۴۰۱/۰۵/۰۵

خلاصه خبر

جلسه مشاوره حضوری پیشران حوزه خیاطی سرکار خانم طالبی فرد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با حضور جناب آقای نظریان در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان در تاریخ 1401/5/5 برگزار شد.


متن کامل خبر

دبیرخانه کارگروه اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان ازبرگزاری جلسه مشاوره حضوری سرکار خانم طالبی فرد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با حضور جناب آقای نظریان در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی هرمزگان در تاریخ 1401/5/5 خبرداد.

شایان ذکر است: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار با سراسر کشور در استان هرمزگان در حال اجراست.