اخبار

تفاهمنامه جهاددانشگاهی با اتحادیه تعاونی‌ تولیدی پوشاک مازندران منعقد شد

مازندران

۱۴۰۱/۰۶/۱۹

خلاصه خبر

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی مازندران در اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی، تفاهمنامه اتحادیه تعاونی تولیدی پوشاک استان مازندران در جهاد دانشگاهی استان با امضای دو طرف، منعقد شد.


متن کامل خبر

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی مازندران در اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی، تفاهمنامه اتحادیه تعاونی تولیدی پوشاک استان مازندران در جهاد دانشگاهی استان با امضای دو طرف، منعقد شد.

بر اساس این گزارش، این تفاهمنامه با موضوع همکاری در خصوص توانمندسازی و ارتقای سطح دانش و مهارت فعالین پوشاک از طریق بهبود تولید، تولید بدون کارخانه، اتصال به بازار و برندسازی پوشاک مازندران با هدف ارتقای کمیت و کیفیت و استانداردسازی و برندسازی، شبکه‌سازی مشاغل خرد و خانگی و اتصال به برندهای پوشاک میان جهاد دانشگاهی و رئیس هیئت مدیره اتحادیه منعقد شده است.

در این برنامه که با حضور مهندس محمد رضا شافعیان، رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، برگزار شد، سید مهدی فانی، مدیر عامل اتحادیه و رمضان مهدی زاده، مدیر اشتغال و تجاری سازی جهاد دانشگاهی مازندران نیز حضور داشتند.