اخبار

کارگاه آموزشی الزامات کسب و کار در مشاغل خانگی در شهر ساوه برگزار شد

مرکزي

۱۴۰۱/۰۷/۱۷

خلاصه خبر

کارگاه اموزشی اشنایی با الزامات کسب و کار در حوزه مشاغل خانگی توسط دبیرخانه طرح توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی و در شهر ساوه برگزار شد .


متن کامل خبر

به گزارش دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی کارگاه اموزشی الزامات کسب و کار در مشاغل خانگی در شهر ساوه ویژه متقاضیان رشته های

چرم و مینا برگزار شد این کارگاه که در تاریخ 30 شریور برگزار شد میزبان استاد مسعود شهرجردی از اساتید حوزه کار آفرینی بود.

لازم به یاداوری ست طرح توسعه مشاغل خانگی به کارفرمایی اداره کل تعاون استان در حال برگزاری ست .