اخبار

ارایه مشاوره تخصصی شغلی به پیشران تولید پوشاک طرح ملی مشاغل خانگی در استان چهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختيارئ

۱۴۰۱/۰۸/۲۵

خلاصه خبر

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان چهارمحال و بختیاری، مشاوره تخصصی به آقای سید علی محمد رضوی، پیشران تولید کننده پوشاک در مرکز شهرستان فارسان انجام شد.


متن کامل خبر

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان چهارمحال و بختیاری، مشاوره تخصصی به آقای سید علی محمد رضوی، پیشران تولید کننده پوشاک در مرکز شهرستان فارسان انجام شد.

به گزارش دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری، مشاوره تخصصی توسط اسماعیل کیانی، مشاور طرح ملی مشاغل خانگی به پیشران تولید پوشاک در شهر فارسان برگزار شد.
در این نشست اسماعیل کیانی در خصوص اصول کار در محیط کار و تقویت بازاریابی و فروش توضیحاتی به پیشران تولید کننده این طرح ملی ارایه کرد.
گفتنی است؛ طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ۳۱ استان کشور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارفرما به جهاد دانشگاهی واگذار شده و جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری نیز مجری این طرح در استان می باشد.