اخبار

نمایشگاه دستاوردهای بانوان مشاغل خانگی استان البرز در سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای نخستین بار برگزار گردید.

البرز

۱۴۰۱/۱۲/۱۰

خلاصه خبر

درراستای طرح ملی مشاغل خانگی ، نمایشگاه دستاوردهای بانوان مشاغل خانگی استان البرز در سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای نخستین بار برگزار گردید.


متن کامل خبر

درراستای طرح ملی مشاغل خانگی ، نمایشگاه دستاوردهای بانوان مشاغل خانگی استان البرز در سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای نخستین بار برگزار گردید 
این نمایشگاه به همت مرکز ساماندهی توسعه مشاغل خانگی البرز و دفتر امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست کشور، از تاريخ 7 اسفند ماه در محل آن سازمان .برپا و با استقبال کارکنان و مدیران محترم تا تاريخ 9 اسفند ماه تمدید گردید