اخبار

ثبت نام متقاضیان دریافت مجوز مشاغل خانگی

البرز

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

خلاصه خبر

ثبت نام متقاضیان دریافت مجوز مشاغل خانگی از دو سازمان صنعت و معدن و تجارت و میراث فرهنگی و صنایع دستی


متن کامل خبر

ثبت نام متقاضیان دریافت مجوز مشاغل خانگی  از دو سازمان صنعت و معدن و تجارت و میراث فرهنگی و صنایع دستی ازاوایل خردادماه تا کنون در مرکز توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی البرز