اخبار

حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران در دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان زنجان

زنجان

۱۳۹۹/۰۷/۱۹

متن کامل خبر

با توجه به اینکه زنجان یکی از استان‌هایی است که از مزیت‌های زیادی در حوزه فرش برخوردار است، به همین خاطر جهاددانشگاهی زنجان یکی از خوشه‌های خود را در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، به این موضوع اختصاص داده تا از این طریق بتواند توانمندان این عرصه را در قالب این طرح فعال کرده و ضمن ارتقای این هنر دست، به یکی از اهداف خود در توسعه مشاغل خانگی دست یابد.

در همین راستا رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: فعال شدن پایانه صادراتی نیازمند وجود بسته‌بندی مناسب فرش‌ها و تابلوفرش‌ها، آماده شدن بخش لجستیک آن، صدور گواهی اصالت فرش و ... است.

فرحناز رافع افزود: در حال حاضر صنعت فرش و تجارت آن نیازمند سامانه جامعی است که بتواند خدمات مورد نیاز را ارائه دهد که این امر نیازمند همکاری سازمان برنامه و بودجه و تخصیص ردیف و بند بودجه‌ای برای آن است.

وی خاطرنشان کرد: وجود واحدهای فناور با حضور جوانان می‌تواند در همه بخش‌ها سبب پیشرفت و حرکت رو به جلو پایانه صادراتی شود و مراکز رشد نیز محلی برای تبدیل علم به عمل است.