اخبار

توليد لوازم سيسموني نوزاد توسط پيشران طرح ملي مشاغل خانگي استان مركزي

مرکزي

۱۳۹۹/۰۷/۲۲

 

 در راستاي تحقق شعار سال و اجراي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي، پيشران اين طرح ملي، اقدام به  توليد لوازم سيسموني نوزاد نموده است.

 

بر اساس اين گزارش؛ فاطمه غني پور مدير ستفا مركزي در اين رابطه افزود: طرح ملي توسعه مشاغل خانگي به همت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري جهاد دانشگاهي به عنوان يك نهاد توسعه اي در راستاي كمك و رونق اقتصاد خانوار، تحقق شعار سال اجرا مي شود.

 

وي با اشاره به اينكه در اين طرح، رونق اقتصادي و تحقق شعار جهش توليد و توسعه جايگاه مشاغل خانگي در اقتصاد استان و كشور محقق خواهد شد، خاطرنشان كرد: اين طرح به دنبال ايجاد درآمد پايدار براي خانواده ها و توسعه اقتصاد كشور از طريق توسعه مشاغل خانگي است و اين مهم را با شعار هر خانه يك محصول دنبال مي كند

 

غني پور اضافه كرد: در استان مركزي دو هزار نفر مي توانند با ثبت نام در طرح ملي توسعه مشاغل خانگي از مزاياي اين طرح بهره مند شوند.

وي ادامه داد: در همين راستا پيشران طرح ملي توسعه مشاغل خانگي در استان، كليه لوازم و پوشاك سيسموني نوزاد را در منزل تهيه مي نمايد.