اخبار

اجرای رشته‌های جدید در طرح مشاغل خانگی

لرستان

۱۳۹۹/۰۷/۲۳

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور تاکید کرد:
اجرای رشته‌های جدید در طرح مشاغل خانگی
دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور بر اجرای رشته‌های جدید در طرح مشاغل خانگی تاکید کرد.
مهناز امامدادی در دیدار با فرماندار کوهدشت که در این فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ظرفیت خیلی خوبی است و باید نهایت استفاده از آن را ببریم.
وی ادامه داد: این طرح در قالب دو مرحله اجرا شده که تاکنون طرح‌های خوبی انجام شده است.
امامدادی تاکید کرد: در این طرح باید اولویت با رشته‌هایی باشد که جدیدتر هستند یا حتی رشته‌های قدیمی که نگاه جدیدی داشته باشند.
دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور اضافه کرد: من چندین رشته جدید مشاغل خانگی در شهرستان کوهدشت دیدم که خیلی خوب است و جای امیدواری دارد.
وی گفت: می‌توان در این طرح کارهای جدید و بزرگی انجام داد اگر بتوانیم در شهرستان‌ها ظرفیت‌های خودمان را شناسایی کنیم.