اخبار

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی؛ تفاهمنامه همکاری جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با انجمن صنفی مراکز خدمات کارآفرینی استان به امضا رسید

آذربايجان غربي

۱۳۹۹/۰۷/۲۴

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی؛ 

تفاهمنامه همکاری جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با انجمن صنفی مراکز خدمات کارآفرینی استان به امضا رسید

 

تفاهمنامه همکاری جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با انجمن صنفی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان آذربایجان غربی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی واحد، این تفاهمنامه فیمابین جهاد دانشگاهی استان و انجمن انجمن صنفی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان در راستای همکاری در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در آذربایجان غربی رسید.

استفاده بهینه از پتانسیل های مادی، معنوی و فناوری طرفین تفاهمنامه از جمله آموزش، بسترسازی و امکانات موجود و توسعه همکاریهای فیمابین در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از جمله اهداف این تفاهمنامه می باشد.

مدت این تفاهمنامه یکسال بوده و جهاد دانشگاهی متعهد به ارائه مشاوره های عمومی و تخصصی به متقاضیان مشاغل خانگی ثبت نام شده در سامانه، برگزاری آموزش های عمومی و تخصصی، کمک به متقاضیان جهت اتصال به بازارهای ملی و بین المللی، کمک به پیشرانان جهت حضور در نمایشگاه، ارائه راهکارهای عملی جهت ایجاد شبکه محصولات تولیدی شده است.

همچنین شناسایی پیشرانان و متقاضیان واقعی رسته های شغلی، کمک به ثبت نام پیشرانان و متقاضیان در سامانه، برگزاری جلسات مشاوره تخصصی برای پیشرانان و متقاضیان، اختصاص محل دائم برای هر شهرستان جهت مراجعه متقاضیان به مشاوران انجمن از جمله تعهدات  انجمن صنفی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان می باشد.

لازم به ذکر است ثبت‌نام از متقاضیان راه‌اندازی کسب وکاهای خانگی در استان توسط جهاد دانشگاهی با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ظرفیت ٥٠٠ نفر از شهریورماه آغاز شده است.