اخبار

10 درصد بودجه مشاغل روستایی به مشاغل خانگی اختصاص می یابد

مازندران

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

متن کامل خبر

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مازندران خبر داد
10 درصد بودجه مشاغل روستایی به مشاغل خانگی اختصاص می یابد
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 10 درصد بودجه مشاغل روستایی به مشاغل خانگی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، عیسی منصوری در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران که با حضور بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و مدیران استانی برگزار شد، با بیان اینکه تنفس تسهیلات اشتغال روستایی باید افزایش پیدا کند، برنامه ریزی برای تحقق این موضوع را از اقدامات این وزارتخانه برشمرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از نامه به رئیس جمهوری برای افزایش دوره مشارکت تسهیلات روستایی از دو به سه سال خبر داد.
منصوری بر  تولید هدفمند و ضرورت تشکیل بازار در حوزه‌ های مختلف تاکید کرد و تشکیل بازار در حوزه صنعت و خدمات را الزامی دانست.
وی  از تخصیص یارانه به فعالیت های مهارت آموزی و کارورزی خبر داد و افزود: مشوق بیمه ای نیز برای این موضوع لحاظ می شود.
کاهش زمان قراردادهای کاروزی به 3 ماه
منصوری با اعلام اینکه زمان قراردادها در حوزه کاروزی به 3 ماه کاهش یافته است،گفت: البته این طرح شامل یارانه دستمزد هم می شود و محدودیتی در این حوزه وجود ندارد.
وی با اشاره به برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎمه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد، تصریح کرد: برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳت های ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اشتغال و مشاغل خرد هستند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در بسته کرونایی که روزهای گذشته ابلاغ شده است در حوزه مشوق بیمه ای و یارانه دستمزد به کارفرما پول داده می‌شود.
منصوری با اشاره به این که سیاست وزارت کار ، حمایت از واحدهای اشتغال خرد است، ادامه داد: راه حل مشکل اشتغال در کشور هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است و این وزارتخانه بین نقش هماهنگ کننده را دارد.
وی گفت: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر بوده و با اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ باعث ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دولت می شوند.
وی با اعلام اینکه در حوزه دام مخالف دادن تسهیلات به سیستم پرورش دام سنتی هستیم و باید بازار شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: در این حوزه باید به فراوری کوچک و روستایی توجه شود.
منصوری خواستار ورود جدی استان مازندران به صنایع تبدیلی شد و گفت: زراعت چوب طرح بسیار خوبی است و باید به شکل صحیح در مازندران اجرا شود و آمادگی داریم منابع را به این سمت بیاوریم.
وی از آمادگی برای راه‌اندازی مرکز آموزش گردشگری در برخی از استان ها به ویژه مازندران خبر داد و بر ضرورت برنامه‌ریزی درست در این بخش تاکید کرد.