اخبار

جلسه توجیه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در اداره کار شهرستان خدابنده برگزار شد- استان زنجان

زنجان

۱۳۹۹/۰۸/۱۰

متن کامل خبر

در جلسه ای که در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خدابنده با حضور رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناس اشتغال این اداره برگزار شد، مدیر اجرایی طرح به معرفی و تشریح طرح ملی توسعه مشاغل خانگی پرداختند و از مسئولین محترم خواستند در معرفی مزیت­های این شهرستان با جهاددانشگاهی همکاری نمایند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خدابنده ضمن تشکر از زحمات همکاران جهاددانشگاهی و حضور در شهرستان خدابنده در خصوص اجرای این طرح، اظهار داشتند: با توجه به اینکه شهرستان خدابنده بیشترین تعداد روستا و جمعیت روستانشین در استان زنجان را دارد، مزیت های شاخص شهرستان خدابنده بررسی و در اختیار جهاددانشگاهی قرار خواهد گرفت.