اخبار

تشریح طرح ملی مشاغل خانگی همزمان با هفته جهانی کارآفرینی از شبکه آفتاب استان مرکزی

مرکزي

۱۳۹۹/۰۹/۰۱


 

همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از شبکه آفتاب استان مرکزی پخش شد.

 

 بر اساس این گزارش؛ همزمان با هفته جهانی کارآفرینی و با حضور نگین براتی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و فاطمه غنی پور مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان ضمن بررسی نقش کارآفرینی در جهش تولید به تشریح نقش طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهش تولید پرداختند.

 

برنامه در مسیر توسعه شبکه آفتاب استان مرکزی با هدف کمک به رشد و توسعه استان با محوریت رونق تولید از طریق معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی استان، تحلیل رونق تولید در حوزه های صنعت، اقتصاد و کشاورزی استان با دعوت از مسئولان اجرایی استان، کارشناسان، اساتید دانشگاه و نظرات مردمی تهیه و پخش می شود

شایان ذکر است؛ تاکنون3 برنامه تلویزیونی و 2 مصاحبه رادیویی توسط رئیس جهاددانشگاهی استان و عوامل جرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان پخش شده است.