طرح ملی توسعه مشاغل خانگی


طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آسیب شناسی طرح های قبلی و انجام مطالعات داخلی و خارجی در سال 1396 طراحی و به تصویب رسید. به منظور اجرای و پیاده سازی این طرح، جهاد‌دانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه ای، واسطه ای و تسهیلگر مکلف به شناسایی، توانمندسازی (آموزش و مشاوره) اشخاص حقیقی و حقوقی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به بازار با بهره مندی از شبکه های افقی و عمودی گردید. ضمنا جهاد دانشگاهی با استفاده از شبکه کارشناسان، مشاوران و تسهیلگران خود در سراسر کشور در نظر دارد با بهره مندی از ظرفیت های تمامی سازمان های دولتی و غیر دولتی بویژه بخش خصوصی، حلقه‌های مفقوده و خلا طرح‌های مشابه قبلی را شناسایی و نقش و جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور را توسعه دهد.

فراخوان ثبت نام متقاضیان طرح ملی
توسعه مشاغل خانگی در ۳۱ استان

پروژه‌های طرح


طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با توجه به نیاز دستگاه های اجرایی مختلف قابلیت و انعطاف لازم جهت پیاده سازی و اجرا را با توجه به اهداف و برنامه های دستگاه متولی مختلف را دارد.مهمترین طرح هایی که در ذیل این طرح در حال حاضر توسط جهاد دانشگاهی بعنوان یک نهاد توسعه ای در حال اجرا می باشد در جداول زیر درج شده اند.

آمار و اطلاعات

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی


هر یک از طرح های در حال اجرا توسط جهاد دانشگاهی بعنوان یک نهاد توسعه ای، با توجه به اهداف و برنامه ها مورد نظر دارای جمعیت هدف، پیشرانان، مزیت های ملی، منظقه ای و محلی و میزان اتصال به بازار و پایدار سازی مشاغل خاص به خود هستند که به تفکیک هر طرح در ذیل طرح با توجه به آخرین آمار و اطلاعات ثبت شده در سامانه رصد و پایش درج شده است.

20000

متقاضیان طرح

970

پیشران‌های طرح

73 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

14500 +

اتصال به بازار

6200

متقاضیان طرح

419

پیشران‌های طرح

237 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

4150 +

اتصال به بازار

100

متقاضیان طرح

0

پیشران‌های طرح

0 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

0 +

اتصال به بازار

54300

متقاضیان طرح

0

پیشران‌های طرح

0 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

0 +

اتصال به بازار

آخرین اخبار

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی


به منظور فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تهیه پیوست خبری از مجموعه فعالیت انجام شده و یا در حال انجام مرتبط با طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در تمامی استان های کشور، 12 خبر آخر در این بخش ارائه می گردد. البته آرشیو کلیه اخبار ملی و استانی در بخش اخبار سامانه قابل دسترسی می باشد.

فیلم‌ها


به منظور فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تهیه پیوست خبری از مجموعه فعالیت انجام شده و یا در حال انجام مرتبط با طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در تمامی استان های کشور، آخرین فیلم ها، گزارش های خبری و یا کلیپ ها – جمعا 3 مورد در این بخش ارائه می گردد. البته آرشیو کلیه فیلم ها، گزارش های خبری و یا کلیپ ها در بخش فیلم های سامانه قابل دسترسی می باشد.

آموزش فرت بافی - قسمت پنجم

آموزش فرت بافی - قسمت پنجم

در این ویدئو قسمت آخر از مجموعه "آموزش فرت بافی" را مشاهده می‌کنید.

نمایش
آموزش فرت بافی - قسمت چهارم

آموزش فرت بافی - قسمت چهارم

قسمت چهارم از مجموعه پنج قسمتی "آموزش فرت بافی" را در این ویدئو مشاهده...

نمایش
آموزش فرت بافی - قسمت سوم

آموزش فرت بافی - قسمت سوم

قسمت سوم از مجموعه پنج قسمتی "آموزش فرت بافی" را در این ویدئو مشاهده م...

نمایش